ดูรายละเอียดตามลักษณะของงาน

null

งานซ้อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า

Maintenance Engineer วิศวกรซ่อมบำรุง

null

งานควบคุมการผลิด

Production Engineer วิศวกรการผลิต

null

งานขาย

Sale Engineer วิศวกรขาย

null

งานการตลาด

มีอยู่หลากหลายแขนงตั้งแต่การดูแลกลุ่มสินค้า Product Manager สร้างเนื้อหาการตลาด Content Creator ดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้า Industrial Manager ส่วนใหญ่แล้วจะรับระดับที่มีประสบการณ์มาเป็นผู้จัดการดูแลแต่ละแขนง

null

งานจัดซื้อ

Purchasing Engineer วิศวกรจัดซื้อ

null

งานออกแบบและประเมินราคา

Design Engineer วิศวกรออกแบบ

null

งานคุมไซน์ก่อสร้าง

Site Engineer วิศวกรคุมไซน์งาน

null

งานควบคุมหรือตรวจสอบคุณภาพ

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QA, QC Engineer)

ประเภทองค์กรที่รับวิศวกรเข้าทำงาน

null

โรงงานอุตสาหกรรม Factories

โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยจ้างงานวิศวกรจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ส่วนใหญ่แล้วจะซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานและควบคุมการผลิตให้ราบรื่น

null

เทรดดิ้งและตัวแทนจำหน่าย Trading and Distributors

จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม อาทิเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าและออโตเมชั่นที่มีความสำคัญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร และ สร้างเครื่องจักรใหม่

null

ติดตั้งเครื่องจักรและระบบ System Integrator

System integrator มีหน้าที่ตั้งเครื่องจักรในกรณีที่ขยายกำลังการผลิตหรือปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นไป

null

รับเหมางานระบบไฟฟ้า Electrical Contractors

บริษัทรับเหมางานระบบจะรับผิดชอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบแมคคานิคในการสร้างบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

null

ผลิตและออกแบบสร้างเครื่องจักร Machine Makers

ผลิตและออกแบบเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตตามที่โรงงานสั่งหรือตามแบบที่ตัวเองวิจัยเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศหรือส่งออก ในประเทศไทยจะมีองค์กรลักษณะนี้อยู่ไม่มาก

null

ออกแบบงานระบบ Electrical Designers

คำนวณและประเมินปริมาณการใช้งานไฟฟ้าและน้ำในโครงการใหม่เพื่อที่จะนำมาออกแบบระบบไฟฟ้าและแมคคานิค ในกรณีที่คุมการติดตั้งด้วยจะเรียกว่าเป็น consultant

null

ผู้ประกอบตู้ไฟฟ้า Panel Builders

ผลิตตู้ไฟฟ้าที่ใช้ในไซต์งานต่างๆอาทิเช่นตู้ MDB หรือตู้ควบคุมมอเตอร์เป็นต้น