• image

  Sales Manager

  • Posted 2 years ago
  • Specialismงานการตลาด, งานขาย, งานวิจัย, ผู้จัดการ
  • Locationกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน จุดประสงค์ของตำแหน่ง Sales Manager คือการ เพิ่ม Market Share ของสินค้าและบริการที่ทางกลุ่มบริษัท Compomax Holding มีกับทางลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์นั้นให้เกิดโอกาสในการขายสินค้าให้กับทางลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่าน Sales Engineers ที่อยู่ในทีม อ่านเพิ่มเติมใน Website...

  Read more
 • image

  Product Manager – Sensors – Object detection, Distance, & Speed Measurement

  • Posted 2 years ago
  • Specialismงานการตลาด, งานขาย, งานวิจัย, ฝ่ายเทคนิค
  • Locationกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน จุดประสงค์หลักของตำแหน่งนี้คือการพัฒนาส่วนแบ่งการตลาดสำหรับกลุ่มอุปกรณ์ Sensors สำหรับการจับวัตถุ วัดระยะและความเร็วในอุตสาหกรรม ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาเลือกรุ่นสินค้ามาทำตลาด จัดทำกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายร่วมกับฝ่ายขาย จัดแจงสื่อและช่องทางที่ใช้ในการเข้าถึงลูกค้า ไปจนถึงการวิเคราะห์ และปรับปรุงการขายสินค้า อ่านเพิ่มเติมใน Website บริษัท Compomax Holding ความสำเร็จสำหรับ Product Manager  คือการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มผู้สร้างเครื่องจักร และโรงงานอุตสาหกรรม...

  Read more
 • image

  Product Manager – Capacitor Bank และ Power Meter สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

  • Posted 3 years ago
  • Specialismงานการตลาด, งานขาย, งานวิจัย
  • Locationกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน จุดประสงค์หลักของ  Product Manager คือการพัฒนาส่วนแบ่งการตลาดสำหรับกลุ่มอุปกรณ์ Motor Control ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาเลือกรุ่นสินค้ามาทำตลาด จัดทำกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายร่วมกับฝ่ายขาย จัดแจงสื่อและช่องทางที่ใช้ในการเข้าถึงลูกค้า ไปจนถึงการวิเคราะห์ และปรับปรุงการขายสินค้า อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์คอมโพแม็กโฮลดิ้ง ความสำเร็จสำหรับ Product Manager คือการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสำหรับกลุ่มสินค้าในลูกค้าที่มีการซื้อขายสินค้าอื่นๆอยู่ในปัจจุบันในกลุ่มผู้รับเหมาไฟฟ้าผู้สร้างเครื่องจักรและโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่ม บริษัท Compomax...

  Read more